Waar we voor staan

Wij accepteren elk kind als een uniek schepsel van God, bedeeld met verschillende gaven en talenten.Wij willen met ons christelijk onderwijs niet alleen kennis overdragen in een christelijk klimaat, maar het kind ook vormen en begeleiden naar zelfstandigheid. En de gaven die het kind gekregen heeft ontplooien en ontwikkelen.

Uitgaande van deze diversiteit, geven we onze lessen zoveel mogelijk op maat, zodat elke leerling zich gewaardeerd voelt en met plezier naar school kan gaan. Het doel van ons onderwijs is niet alleen kennisoverdracht, maar ook vorming en begeleiding van het kind naar zelfstandigheid en ontwikkelen van gaven en talenten.

We hebben ons onderwijs zo ingericht, dat we zoveel mogelijk kunnen aansluiten bij de onderwijsbehoefte van onze leerlingen. In principe gaan we uit van differentiatie op 3 niveaus tijdens rekenen, taal en lezen. Het is echter mogelijk om dit uit te breiden naar 4 niveaus en/of een individuele leerlijn. Onze methodes van rekenen, taal en lezen sluiten goed aan bij deze werkwijze. 

  

Naar aanleiding van de hierboven genoemde visie hebben we de volgende Missie:

                                    "Veelzijdig leren om kleurrijk te leven"