Onderbouw

De onderbouw heeft  twee kleutergroepen. De groep 1i-1 en groep 1-2. 

De groep  1i en 1 gaan maandag, dinsdag, woensdag en donderdag naar school. 

Groep 2 gaat maandag t/m donderdag en vrijdagmorgen naar school.


In de kleutergroepen werken we ontwikkelingsgericht waar kan èn programma gericht waar moet. De leerkrachten observeren de vorderingen van de kleuter nauwgezet met het observatie systeem KIJK. Ze vergelijken de ontwikkelingen van uw kind niet met de andere klasgenootjes, maar kijken of de ontwikkeling van de kleuter past bij de leeftijd van de leerling.