Identiteit

De Groen van Prinstererschool is een protestant christelijke school die aangesloten is bij Stichting Kindwijs. 

Onze school is een christelijke basisschool met een open toelatingsbeleid. De school vindt haar grondslag in de Bijbel, Gods onfeilbaar Woord, zoals samengevat in de drie Formulieren van Enigheid. Alle ouders wordt gevraagd om de grondslag van onze school, de Bijbel en de drie Formulieren van Enigheid, te onderschrijven en/of te respecteren. Omdat Gods Woord zo’n centrale plaats inneemt in het leven van een christen, willen we de leerlingen leren luisteren naar de Bijbel. Daarnaast willen we hun Bijbelkennis vergroten en hun leren dit toe te passen in hun leven.  We willen een christelijke levensstijl ontwikkelen en denken daarbij o.a. aan; normbesef, zelfbeheersing, gehoorzaamheid, vergevingsgezindheid, betrouwbaarheid en hulpvaardigheid. Dit kun je samenvatten met de volgende woorden: God liefhebben boven alles en onze naaste als onszelf.