Groep 8

De leerlingen krijgen les van juf Linda en juf Willemien. Juf Linda start de week en geeft tot en met woensdag les. Juf Willemien zal de donderdag en de vrijdag voor haar rekening nemen.


   
 Juf Willemien  Juf Linda


Groep 8, de laatste groep van de basisschool. En dan naar het voorgezet onderwijs, maar eerst nog: op kamp, de NIO, de cito-eindtoets en niet te vergeten tot slot de musical. 

Maar laten we vooral rekenen, taal en andere vakken niet vergeten. Er moet nog hard gewerkt worden voordat ze de school verlaten.