Groep 6

In deze groep geven Juf Janneke en Juf Tamara les.

Op maandag en dinsdag zal juf Janneke  er zijn en af en toe een woensdag. De andere woensdagen en donderdag en vrijdag is juf Tamara er. 


   
 Juf Janneke  Juf Tamara

In groep 6 komt huiswerk echt al om de hoek kijken. Op de middagen worden geschiedenis, aardrijkskunde en biologie gegeven. Na elk hoofdstuk komt er een toets en deze kunnen de leerlingen dan thuis leren.
Naast zaakvakken wordt er natuurlijk ook rekenen en taal gegeven. Met rekenen gaan we verder met delen; delen met rest. Weet u nog hoe het gaat? 

Ook maken we een start met breuken, onder elkaar optellen en aftrekken.
Met gym oefenen ze in 3 of 4 groepen een onderdeel. Dit onderdeel komt een aantal keer terug, zodat de leerlingen steeds beter worden. Regelmatig krijgen ze een cijfer voor de uitvoering van een turnonderdeel en spel.