Groep 4-5

Juf Annelien en juf Alette staan samen voor deze groep. Juf Annelien is er maandag, dinsdag en woensdag en juf Alette is er op donderdag en vrijdag.


 Juf Annelien Juf Alette


In groep 4 gaat het leesonderwijs over op technisch en begrijpend lezen. Technisch lezen blijft belangrijk voor de kinderen. Naast lezen en rekenen staat er in groep 4 voor het eerst taal op het rooster. Taal bestaat uit het onderdeel woordenschat, spelling en alg. taal. Ze leren in de eerste weken van groep 4 al wat een lidwoord en wat een zelfstandig naamwoord is. Met rekenen leren de kinderen dit jaar de tafels van 1-5 en 10. Daarnaast automatiseren ze de sommen tot 20 en klokkijken. 's Middags komt wereldoriĆ«ntatie aanbod.


In groep 5 krijgt wereldoriĆ«ntatie een iets andere rol. Met aardrijkskunde leren de kinderen de topografie van Nederland; de provincies met hun hoofdsteden en de belangrijkste wateren en rivieren van Nederland. Op de morgen blijven rekenen en taal toch de hoofdvakken. De kinderen leren in groep 5 de tafels van 6-9 en optellen en afhalen onder elkaar is een einddoel van deze klas.