Groep 4

Juf Nely en juf Alette staan samen voor deze groep. Juf Annelien is er maandag, dinsdag en juf Alette is er op woensdag, donderdag en vrijdagmorgen.


 Juf Nely Juf Alette


In groep 4 gaat het leesonderwijs over op technisch en begrijpend lezen. Technisch lezen blijft belangrijk voor de kinderen. Naast lezen en rekenen staat er in groep 4 voor het eerst taal op het rooster. Taal bestaat uit het onderdeel woordenschat, spelling en alg. taal. Ze leren in de eerste weken van groep 4 al wat een lidwoord en wat een zelfstandig naamwoord is. Met rekenen leren de kinderen dit jaar de tafels van 1-5 en 10. Daarnaast automatiseren ze de sommen tot 20 en klokkijken. 's Middags komt wereldoriĆ«ntatie aanbod.