Groep 3-4

Juf Tanja en juf Nely zijn de leerkrachten van deze groep. Maandag, donderdag en vrijdagmorgen staat juf Lena voor deze groep. En dinsdag en woensdag staat juf Nely voor de klas. 


   
 Juf Tanja Juf Nely


In groep 3 start voor de meeste kinderen het aanvankelijk leesproces, andere kinderen kunnen al lezen voor ze naar groep 3 gaan. Niet alleen met lezen heb je dit verschil, maar ook met rekenen. Daarom werken wij 's morgens met 3 niveaus in de klas. Naast rekenen en lezen hebben we op de ochtend ook schrijven. 

 's Middags hebben we meer wereldoriĆ«ntatie lessen en spelen ze in de hoeken. 


In groep 4 gaat het leesonderwijs over op technisch en begrijpend lezen. Technisch lezen blijft belangrijk voor de kinderen. Naast lezen en rekenen staat er in groep 4 voor het eerst taal op het rooster. Taal bestaat uit het onderdeel woordenschat, spelling en alg. taal. Ze leren in de eerste weken van groep 4 al wat een lidwoord en wat een zelfstandig naamwoord is. Met rekenen leren de kinderen dit jaar de tafels van 1-5 en 10. Daarnaast automatiseren ze de sommen tot 20 en klokkijken. 's Middags komt wereldoriĆ«ntatie aanbod.